Jak správně namíchat lepidlovou směs pro instalaci dlaždic?

Jednou ze základních věcí pro úspěšnou a profesionální instalaci dlaždic je správná příprava lepidlového směsi. Vědět, jak správně namíchat lepidlo, je důležité pro dosažení co nejpevnějšího spojení a tedy dlouhodobé pevnosti dlaždic na podkladu. Nesprávné namíchané lepidlo může způsobit problémy při instalaci nebo dokonce vést k uvolnění dlaždice. V našem článku Vám ozřejmíme několik klíčových kroků pro přípravu správné lepidlového směsi a také jejich důvody bez ohledu na značku nebo typ použitého lepidla.

Ako správne namiešať lepidlovú zmes pre inštaláciu dlaždíc?


Než začnete …
Základem při přípravě lepidla je znát jeho typ a vlastnosti, které určitě najdete napsané na jeho obalu. Určitě byste měli vědět alespoň základní věci, jako je poměr smíchání lepidla a vody, doba zpracovatelnosti (nejdelší čas mezi smícháním a použitelností směsi) a čas vytvrzení. Pokud víte tyto informace, je to základní krok pro správnou přípravu lepidla.


Pro lepší pochopení, jak cementové lepidla fungují a co se děje při jejich přípravě, vysvětlíme si pár základních faktů z chemického a mikroskopického hlediska. Lepidla běžně skládají z několika základních přísad: písek, portlandský cement, vápno a (obvykle) různé chemicky vyráběné přísady, které pomáhají směsi lepidla zadržovat vodu po delší dobu. Tyto přísady mohou také poskytnout konečnému produktu různé vlastnosti, jako jsou pružnost, pevnost, rychlejší doba tuhnutí atd. Většina moderních lepidel má alespoň jeden typ přísady.


Pochopení, jakým způsobem funguje cement ve směsi a proč je třeba dodržet zásady míchání v různých fázích, je klíčové pro zajištění úspěšného výsledku. Cement se aktivuje procesem zvaným hydratace (hašení). Suché molekuly cementu jsou inertní – nedělají vůbec nic, dokud se nepřicházejí do styku s vodou. Jakmile se do cementu přidá voda, molekuly tuto vodu použijí na tvorbu malých krystalů. Čím více vody má molekula k dispozici, tím déle a hrubší krystaly vytvoří.


Tyto molekuly cementu vytvářejí rostoucí krystaly nejen vedle sebe, ale vytvářejí se také na sobě navzájem a mohou se i vzájemně blokovat. Takto cement získává svou pevnost a čím déle je vystaven působení vody, tím je pevnější. V případě lepidla budou krystaly růst nejen kolem ostatních krystalů, ale budou také prorůstat do pórů dlaždice a podkladu. Takto se dosahuje pevná vazba.


Když se do směsi přidá modifikátor (např. Polymery), můžeme tím dosáhnout pevnější spojení s dlaždicemi. Čím více modifikátorů obsahuje lepicí směs, tím se vytvoří silnější vazba, protože polymery umožňují zadržovat vodu déle v připravené směsi. Když jsou polymery vystaveny vodě a jsou rovnoměrně rozptýlené ve směsi, obklopují molekuly cementu a umožňují jim delší přístup k vodě (voda se přes polymery neodpaří). Tento proces produkuje delší, hrubší cementový krystal jako lepidlo bez modifikátoru.

Technické vybavení


Neméně důležitým je výběr správných nástrojů na míchání – míchadla, míchací metly a nádoby. Vždy použijte mixér s nízkými otáčkami. Většina výrobců lepidel doporučuje míchání na nízkých otáčkách, aby se do lepidla dostalo minimální množství vzduchu a dosáhli jste rovnoměrnější směs. Také byste měli raději použít spirálové míchací metly jako tzv. “Šlehací”, čím lépe zabráníte vniknutí přebytečného vzduchu do směsi. Důležitá je i správná nádoba, která Vám umožní dokonalé promíchání celé směsi bez vzniku hrud a suchých míst. V kombinaci správného míchadla a metly s gumovým vědrem Rubi máte veškeré vybavení potřebné pro správnou přípravu lepidlového směsi.

Technické vybavenie na miešanie

1. Počáteční příprava lepidlovej směsi

Nejdříve začněte naléváním vody do kbelíku. Snížíte tak množství částic suchého lepidla ve vzduchu. Pokud nejdříve do kbelíku vložíte suché lepidlo a potom přidáte vodu, část suchého lepidla Vám bude plavat na povrchu. Pak bude těžší zamíchat vše suché lepidlo, které se nalepí na boční stěny kbelíku. Přidejte lepidlo do vody a promíchejte, podle potřeby další lepidlo nebo vodu, abyste dosáhli hustou konzistenci – přibližně krémovou jak má husté arašídové máslo. Je třeba, aby se vzniklé stojící víry v horní části lepidla následně neslily zpět do spodnějších vrstev.

Nesprávne vymiešanie

Nesprávné namíchaná směs

Správne vymiešaná zmes
Správně namíchaná směs se stopami po míchání

Většina výrobců doporučuje pět až deset minut na promíchání lepidla, co se Vám může zdát jako příliš dlouhý čas. Ale doporučujeme Vám řídit se tímto časem, protože Vám pomůže dosáhnout požadované smíchání a nasycení jednotlivých molekul cementu ai přísad ve Vaší směsi. Někdy se stává, že i profesionálové míchají směs pouze dokud nezískají konzistentní směs prášku a vody. V ideálním případě byste se měli dodržet doporučený čas, ale reálně to tak pravděpodobně nebude. Proto uděláte lépe, když budete míchat vždy o něco déle, než si myslíte, že Vám postačuje pro potřebné promíchání směsi.


V počáteční fázi míchání můžete přidat více lepidla nebo vody, abyste dosáhli požadovanou hustotu. V pozdějších fázích míchání to už není vhodné, protože pokud po fázi hašení přidáte více vody nebo lepidla, lepidlo se výrazně oslabí. Lepidlo by mělo být dostatečně husté, aby se při nabírání převrátilo na hladítko. Pokud steče, je příliš řídké a musíte do směsi přidat více prášku.

2. Hašení

Fáze hašení je velmi důležitá! V této fázi lze nejvíce ovlivnit správné smíchání lepidlového směsi. Hašení znamená nechat smíšené lepidlo nedotčené asi deset minut. Je nezbytné ponechat lepidlo v klidu pro správné fungování chemického složení. Pokud to neuděláte a použijete jej ihned po počátečním promíchání směsi, povede to (poměrně rychle) k ztuhnutí a nefunkčnosti lepidla. Potom se lepidlo s dlaždicemi nepřilepí nebo nevytvrdne správně. Správně provedené hašení Vám také poskytne maximální pracovní dobu po úplném promíchání lepidla.

Hasenie

Většina moderních modifikovaných lepidel má do suché směsi přidáno práškové přísady (obvykle nějaké polymery). Jednoduše řečeno, tyto přísady, jako například cement, se aktivují hydratací, ale fungují trochu jinak. Po přidání vody do cementu začnou ve směsi růst krystaly a tak získá lepidlo svou pevnost. Čím déle je cement vystaven vodě, tím déle rostou krystaly. Čím déle krystaly rostou, tím silnější bude vytvrzený produkt.


Jakmile do přísad přidáte vodu, molekuly v přísadách vodu absorbují. Představte si molekulu doplňkové látky jako vatový tampon. Vnější vrstva přísady bude hydratovaná, ale vnitřní část bude stále suchá. Hašení poskytuje přísadě dostatek času na úplné nasycení.


Pokud lepidlo neponecháte dostatečně dlouho ve fázi hašení, bude mít směs suché polymery. Suché polymery budou z cementu spotřebovávat vodu a způsobovat její rychlé tuhnutí. Pokud cement nemá dostatek vody na další tvorbu krystalů, proces růstu a tvrdnutí se v podstatě zastaví. Proto nedovolte, aby se směs lepidla hasila příliš krátce, protože tím oslabujete lepidlo a vytváříte si možné problémy s lepením. Nedostatek tvorby krystalů v cementu vede k nedostatečnému spojení s dlaždicemi a podkladem. Přísady (modifikátory) nechte zcela rozpustit, aby byly správně zastoupeny v lepidlové směsi.

3. Konečné namíchání směsi

Jakmile lepidlo necháte určitý čas odležet, je třeba pokračovat v míchání do konečné podoby směsi pro rovnoměrné rozložení přísad v celé směsi lepidla. Tento proces pomáhá šířit polymery a vodu po celé směsi, aby se dosáhlo konzistentní a správné namíchané lepidlo během tuhnutí a po vytvrzení.


V této fázi nepřidávejte do směsi více vody nebo suchého lepidla! Přebytečná voda by rozložila směs. Mezi molekulami lepidla se již nachází voda a odděluje je od sebe. Čím dále jsou molekuly od sebe při růstu krystalů cementu, tím obtížnější je dosaženo jejich vzájemné propojení, z níž pochází lepící síla lepidla. Pokud se krystaly nemohou mezi sebou navzájem zcela propojit, bude výsledný produkt slabší. Mimochodem, i proto je nežádoucí, aby se ve směsi lepidla zacházelo nadměrné množství vzduchu.


Pokud je lepidlo správně rozmíchané, mělo by mít při roztírání hladítkem stojící rýhy, aniž se sesunuly (obrázek).

Stojace pásy lepidla

Jak tedy správně namíchat lepidlo? Shrňme si základní pravidla:
Nepřilévejte příliš mnoho vody – směs by se tím oslabila.
Míchejte pomalu, aby se ve směsi lepidla zachytilo minimální množství vzduchu.
Lepidlo by mělo být poměrně husté, přibližně jako husté arašídové máslo.
Tloušťka a konzistence prvotně namíchané směsi by měla být stejná jako konzistence finální směsi.
Hašení je nutné!
Po uhašení nepřidávejte více vody nebo lepidla.
Poznejte čas zpracování Vašeho lepidla, dávejte pozor na to, kdy začne tuhnout.

Správně namíchaná směs lepidla je velmi důležitá pro dosažení úspěšné a dlouhotrvající instalace dlaždic.
Jak jste měli možnost číst, správně namíchání není úplně jednoduché, ale pokud ho provedete správně, oceníte to nejen Vy při samotném lepení, ale i Váš zákazník. V našem obchodě Vám nabízíme širokou paletu nástrojů a příslušenství pro profesionální přípravu lepidlových směsí.

Tento článek vznikl ve spolupráci s www.profiobkladac.sk