Jak vybrat správné hladítko pro obkladače?

Článek o různých typech a rozměrech hladidiel RUBI a krátký popis, jak si z nich správně vybrat.

Ako vybrať správne hladidlo pre obkladača?

Zřejmě každý obkladač se již ocitl v situaci, kdy se nevěděl rozhodnout mezi dvěma nebo více nástroji a uvažoval, který znich bude pro něj nejvhodnější. Po minulém článku o řezných kolečkách RUBI si dnes řekneme více o dalším důležitémpříslušenství pro obkladače. Řekneme si o hladítkem, jejich rozměrech a nanášení lepidla pomocí nich. Tento článek byVám měl připomenout některé základní informace o nanášení lepidla, usnadnit rozhodování při výběru kovového hladítka(tzv. Zubatého hladítka) na příkladu použití hladidiel s různým tvarem a rozměrem zubů od společnosti RUBI.

Nanášanie lepidla na dlaždicu

Mezi základní pravidla pokládky dlaždic patří, že lepidlo by mělo pokrývat minimálně 85% celkové plochy pod dlaždicí v suchém prostředí (většina podlah, krby apod.). Ve vlhkém prostředí (sprchy, okolí vany apod.) By mělo být dodrženo pokrytí minimálně 95% celkové plochy. A navíc, lepidlo by mělo překrývat všechny čtyři rohy dlaždice. Kontrola správného nanesení lepidla je vcelku jednoduchá po odlepení dlaždice. Na její spodní straně by neměly být viditelné pásy lepidla a mělo by zcela pokrývat zadní stranu dlaždice a podklad.

Určitě se shodneme na tom, že jeden univerzální typ hladítka a univerzální velikost jeho zubů pro nanášení lepidla neexistuje. Jeho tvar a velikost by měla záviset na typu dlaždic, které budete lepit a také na vlastnostech lepidla a podkladu. Naneseného lepidla by mělo být “tak akorát” pro pevné a trvanlivé přilepení dlaždice.

Hladítka a jejich rozměry

Tvar, velikost (rozměr) a rozestup zubů hladítka jsou základní parametry každého hladítka určeného pro nanášení lepidla.Na základě nich víte, kolik lepidla zůstane na podkladu po jeho rozetření ai po položení dlaždice.

RUBI vyrábí hladítka pro obkladače ve dvou základních řadách: se čtvercovými zuby a zuby ve tvaru písmene U. V obouřadách existují hladítka s různými rozměry zubů. Odlišují se šířkou výstupků (mezera mezi zuby) a výškou výstupků.

Čtvercové hladítko

Hladítko se čtvercovými výstupky s rozměrem 12×12 mm zanechá pásy lepidla s výškou 12 mm, které budou mít mezisebou mezeru 12 mm. Když použijete hladítko s rozměrem výstupků 6×10 mm, znamená to, že pásy lepidla budou mítšířku 6 mm a výšku 10 mm, přičemž budou mít mezi sebou mezeru 6 mm. Pokud je při hladítku uveden pouze jedenrozměr, znamená to, že jsou oba rozměry stejné (např. Hladítko s výstupky 12 mm).

Hladítko s U zuby

Hladítka se zuby U mají běžně uveden pouze jeden rozměr. Rozměr vyjadřuje šířku a také výšku zubu. Když použijetehladítko se zuby ve tvaru U s rozměrem 10 mm, bude mít výstupky ve tvaru půlměsíce a rozetřené lepidlo bude nanesenéna podkladu v půlkruhových pásech. Výška pásů a mezera mezi nimi bude 10 mm, tedy s rozměrem uvedeném nahladítku. Šířka každého pásu bude dvojnásobná oproti uvedenému rozměru hladítka.

Porovnanie rôznych typov a rozmerov hladidiel RUBI

Vlevo: čtvercové zuby 12×12 mm; uprostřed: U zuby 10 mm; vpravo: čtvercové zuby 6 mm

Kolik lepidla zanechá hladítko pod dlaždicí?

Rozměr zubů hladítka určuje, kolik lepidla zůstane na podkladu, přesněji jakou tloušťku bude mít lepidlové lůžko poddlaždicí. Když použijete hladítko se čtvercovými zuby s rozměrem 12×12 mm, lepidlové lůžko pod dlaždicí bude mítpoloviční tloušťku z uvedeného rozměru, tedy 6 mm. Hladítko s rozměrem 6×6 mm vytvoří lůžko s výškou 3 mm, protoželepidlo se rozmačká i do prostoru mezi vytvořenými pásy.

Hladítka se zuby ve tvaru U zanechají lepidlové lůžko s výškou přibližně 1/3 z rozměru zubů. Takže výška lůžka přihladítku s rozměrem 10 mm bude přibližně 3 mm.

Jaké hladítko vybrat? Se čtvercovými nebo U zuby?

Hladítka s U zuby s rozměrem od 10 mm a čtvercové hladítka s rozměrem 6 mm zanechají pod dlaždicí vrstvu lepidla o tloušťce min. 3 mm. Tak které z nich tedy vybrat?

Tvar zubů určuje, jak snadno se rozmačká lepidlo a jak dokonale se dlaždice uloží do lepidla. Obecně platí, že je snazšíuložit dlaždici do lepidla připraveného hladítkem s U zuby, protože půlkruhové pásy lepidla se snadněji rozmačkají jakočtvercové. Čtvercové pásy lepidla se při přitlačení dlaždice musí rozmačkat na obou stranách. Nejdříve se rozmačkávrchní část pásů a až pak se rozmačkají do stran. Při přitlačení dlaždice do pásů ve tvaru půlkruhu se lepidlo rozmačká naspodní straně s menší pravděpodobností vytvoření vzduchových bublin.

Štvorcové a U zubaté hladidlo RUBI

Jak si správně vybrat hladítko?

Určení správného rozměru (velikosti) hladítka závisí od samotné dlaždice a podkladu. Přesněji, záleží na tom, jak jsoudlaždice a podklad rovné. Čím jsou dlaždice nebo podklad krivšie, tím potřebujete více lepidla, což zároveň znamenápoužití většího rozměru hladítka.

Nejprve si musíte určit, kolik lepidla chcete mít pod dlaždicí po jejím nalepení. Minimální tloušťka by měla být 2 mm.Volba minimální tloušťky lepidla 3 mm Vám usnadní výpočet správného rozměru hladítka. Existují dva základní způsoby, jak si můžete určit správný rozměr hladítka: výpočet deformace dlaždice a podkladu nebo vizuální kontrola.

Výpočet deformace

Výpočet deformace dlaždice znamená určit si velikost odchylky od roviny. Vypočítat si ji můžete tak, že položíte jednudlaždici na druhou a porovnáte, jak k sobě pasují rohy. Pokud je dlaždice křivá, opačný roh bude odchýlen. Změřtevelikost mezery mezi rohy dlaždic a hodnotu vydělte dvěma. Výsledek Vám vyjadřuje deformaci dlaždice.

Jeden příklad, pokud se při porovnání dlaždic vytvoří v protilehlém rohu mezera 6 mm, znamená to, že dlaždice jezkřivená o 3 mm. O zadaný počet mm musíte zvětšit zamýšlenou tloušťku lepidlového vrstvy, kterou chcete pod dlaždicí,abyste měli správnou tloušťku lepidla! Pokud chcete, aby vrstva lepidla pod dlaždicí byla minimálně 3 mm a dlaždice mádeformaci 3 mm, musíte použít hladítko, které vytvoří 6 mm tlustou vrstvu lepidla. V tomto případě dosáhnete správnépokrytí hladítkem s 12 mm čtvercovými zuby.

Vizuální kontrola

Vizuální kontrola se provede jednoduše tak, že dlaždici uložíte do vrstvy lepidla. Pak ji vyberete a podíváte se na podklada na zadní stranu dlaždice, abyste zkontrolovali, zda máte správně pokrytí lepidlem.

Roztlačenie lepidla pod dlaždicou

Příklad vidíte na obrázku. Tato dlaždice byla zatlačena do lepidla přibližně z poloviny. Všimněte si, že lepidlové lůžkovytvořené hladítkem s 12 mm čtvercovými zuby na levé straně má největší pokrytí. Lůžko vytvořené s 8 mm čtvercovýmizuby následuje za ním. Hladítko s U-zuby uprostřed má sice rovnoměrné pokrytí, ale k dosažení lepšího pokrytí bystepotřebovali mnohem větší zuby.

Při použití metody výpočtu deformace dlaždice pro určení správné velikosti hladítka musíte stále i vizuálně zkontrolovatpokrytí lepidlem, abyste se ujistili, že používáte správnou velikost hladítka!

Nezapomeňte na hlavní zásady

Obecně platí, že čím je větší dlaždice, tím větší je i rozměr použitého hladítka. Vždy je lepší použít větší rozměr, nežbyste ve skutečnosti potřebovali. O trochu více lepidla pod dlaždicemi je plně přípustné, zatímco nedostatečné množství lepidla je nepřijatelné.

Použití hladítka se čtvercovými nebo U zuby je na osobní volbě obkladače. Ačkoliv je snazší dosáhnout požadovanépokrytí lepidlem pomocí U zubů, musíte použít větší rozměr zubů hladítka, abyste dosáhli stejnou tloušťku lepidlovéholůžka. Ale při vertikálním obkládání je to někdy těžší, protože na stěně vydrží spíše lepidlové lůžko vytvořené s menšímičtvercovými zuby jako s většími U zuby.

Ve zkratce jsme si vysvětlili, jaké typy hladidiel můžete používat při obkládání, jak si vybrat správný rozměr hladítka ajeho zubů, aby bylo nalepení dlaždic kvalitně provedené, trvanlivé a při tom časově efektivně. Samozřejmě, velmi záleží ina použitých materiálů, kvality dlaždic, použitého lepidla, míchadla, nivelačního systému, různého příslušenství a vneposlední řadě od Vaší šikovnosti a zkušeností.

Tento článek vznikl ve spolupráci s www.profiobkladac.sk