Vrtání do obkladu nebo dlažby? Není to žádný problém

V článku se dozvíte jak správně vybrat vrták a nebát se vyvrtat otvor do obkladu nebo dlažby. Vyhnete se tak zbytečným problémům s prasklou obkládačkou nebo poškrábání dlažby.

Vŕtanie do obkladu alebo dlažby? Žiadny problém

Mnozí z nás rekonstruujeme a prohlížíme katalogy krásných koupelen. Mnoho krát se stane, že obkladač udělá svou prácia my se rozhodneme svou novou koupelnu dotvořit. Sem namontujeme držák na šampony, sem držák na ručníky, zrcadlo,polička a stane se, že při vrtání praskne obkládačka. Této nemilé zkušenosti se však dá předejít a vyhnout se takzbytečným problémům. Jak tedy správně a bez obav vrtat do obkladu?

Základem je správný vrták a vrtačka

Pokud jsme se rozhodli sami vyvrtat potřebné uchycení do stěn je nutné zvážit, zda naše domácí vybavení je dostačující.K prasknutí obkladu často dochází při zvolení nesprávného vrtáku nebo vrtačky. Zorientujme proto ve vrtáků a způsobuvrtání.

Vŕtanie do obkladu alebo dlažby?

Vrtání do kovu

Pro vrtání do kovových materiálů používáme řadu různých vrtáků s různým označením. Obvykle se jedná o vrtáky zoceli. Podle tvrdosti materiálu do kterého jdeme vrtat jsou následně i speciální vrtáky. Do měkčích materiálů rychle řeznáocel, která se vyznačuje cenovou dostupností, ale má kratší životnost. Do tvrdších materiálů ocelové vrtáky s kobaltemnebo titanem. Ty jsou určeny právě tvrdým kovem a vyznačují se svojí životností, ale i vyšší cenou. Vrtání do kovu může probíhat i rychlým chodem vrtačky přičemž nepoužíváme příklep.

Vrtání do dřeva

Vrtání do dřeva má svá specifika a v případě, že chceme vyvrtat díry, které mají být přesné a kvalitní, tak musíme použítvrtáky k tomu určené. Zkušený stavbař na první pohled rozezná spirálový vrták do dřeva protože se vyznačuje hrotem se závitem, ostrou hranou a širokými drážkami pro odvádění piliny. Tyto vrtáky jsou nevhodné pro jiné materiály. Do dřevavrtáme bez příklepu a volíme spíše pomalejší chod, aby vrták dokázal odvádět přebytečnou pili.

Vrtání do zdiva nebo obkladu

Vŕtanie za mokra do obkladu

Právě zde často mnoho kutily používá vrtáky do kovu při jednorázovém vrtání. Při měkkých zdiv je možné i takovýmvrtákem vyvrtat otvor, ale co v případě kamenné stěny nebo obkladu? Zde již takový vrták nebude mít šanci. Přinejlepším se otupí jen samotný vrták, způsobit však může i větší komplikace než jeho zlomení nebo prasknutíobkládačky. Víme, že vrtání do zdiva můžeme i za pomoci příklepu. Zde ale pozor pokud chceme vyvrtat otvor doobkladu či dlažby. Ty mají obvykle odolnou vrchní vrstvu, která bývá často kluzká. Sklouznutí vrtáku může způsobit poškrábání obkladu. Použití příklepu by způsobilo prasknutí obkladu. Jak tedy správně postupovat a nenechat si zkazitnovou koupelnu?

Pro bezpečné vrtání do obkladů a dlažeb jsou vhodné především k tomu určeny diamantové vrtáky nebo celé sety.Obzvláště tvrdé obklady a dlažby z materiálů jako je gres, mramor, porcelán a podobně. Při diamantových vrtáků serozlišuje v závislosti na vrtačky, zda koupit celý vrták nebo jen korunku. Do tvrdých obkladů a dlažeb se doporučuje vrtatza mokra. Snižují prašnost, snižují opotřebení vrtáku chlazením. Existují jednoduché sety, které jsou cenově dostupné abez problémů vyvrtají otvor i do tvrdých obkladů. Existují také různé pomůcky pro vrtání do obkladů, aby nedošlo ksesmeknutí vrtáku jako jsou protiskluzové nálepky nebo přísavné držáky. Teprve po provrtání obkladu můžeme zvolitvrtání s příklepem.

Tento článek vznikl ve spolupráci s www.profiobkladac.sk